Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

THẾ ĐỦ RỒI

                                                          dịch thơ Đường :
                                                             tác giả viết : tới chốn xưa ,
                                                             không thấy bóng người ,
                                                             chỉ thấy cành bông hạnh lấp ló đầu tường !

                                  Rêu xanh xanh buồn dưới dấu hài
                                  Nghển cổ ngóng hoài chẳng thấy ai
                                  Chỉ thấy sắc xuân trên cợt khách
                                  Đầu tường lấp ló cánh hoa tươi

                                                                C.D.M.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét