Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

KHÓC LÊ HIẾU ĐẰNG

                       Chết là hết hay chưa là hết
                       Có người chết đi để được phong thần
                       Có người chết đi để làm ma quỷ
                       Nhưng anh chết đi để thành nhân dân

                       Được phong thần chưa chắc đã không gian
                       Thành ma quỷ vì sinh thời ở ác
                       Anh bỏ triều đình về với nhân dân
                       Nên khi chết vẫn quang minh lỗi lạc

                       Giữa thời kỳ mạng người như rơm rác
                       Cái chết chẳng qua một chuyến luân hồi
                       Đã dám sống một đời bất khuất
                       Thì chết cũng là bất tử anh ơi

                                            Bùi Chí Vinh        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét