Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

ĐIỀU ƯỚC NGÀY TẾT

                                                      họa thơ tết của bạn

                           Tết đến chạy theo quá mệt người
                           Rau hoa thịt cá kém màu tươi
                           Trẻ nhỏ xênh xang manh áo đụp
                           Già nua bó gối méo môi cười
                           Sàn diễn toàn là ma với quỷ
                           Quanh mình chỉ thấy rặt đười ươi
                           Bao giờ bọn chúng đi cho hết
                           Ngày tới mừng xuân mới vẹn mười

                                                          C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét