Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

BÓNG MÂY , CHIM XA XĂM

                                            dịch thơ Lý Bạch

                      Kẻ bỏ nước lên lầu
                      Chiều xanh nhớ nước quá
                      Mặt trời xa buồn rầu
                      Nước lạnh chân sóng lạ
                      Mây Tần cây lạnh mầu
                      Nhạn Hồ bay sa châu
                      Vãn dặm sầu xa cách
                      Càng nhìn xa càng đau

                                                C.D.M.

bản dịch 2  :

                     LÊN LẦU KHÁNH NGẨN NGƠ

                         NHớ quê lên lầu buồn
                         Quê xanh mầu chiều Thu
                         Mặt trời xa cuối bãi
                         Nước lạnh buồn âm u
                         Cây xưa u sầu góc núi
                         Chim Việt lạc giọng giòng sâu
                         Chiều thêm thêm mầu tối
                         Khách ngẩn ngơ nhìn đâu đâu

                                                       C.D.M. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét