Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

TRẠI SÚC VẬT

                    Ngày nay nuôi hổ doạ người chơi
                    Thiên hạ tròn xoe mắt muốn lòi
                    Nhưng lúc về già bèo bọt lắm
                    Xương mày ninh kỹ cũng sinh lời
                   
                    Vĩ đại voi kia hoành tráng thay
                    Nghênh ngang tự đắc giúp vua cày
                    Ruộng dân lún sụt vua ta quạu
                    Răng mày đắt giá bẻ đưa đây

                    Chàng gấu lầm lỳ trông phát ghét
                    Leo cây phá tổ ong làm chi
                    Cho mi ăn đường mi nhớ nhé
                    Rút mật trả ơn có định kỳ

                    Ông thầy be he công đáng kể
                    Bàn nhậu nhờ ông chuyện râm ran
                    Của quý ông dành ngâm rượu bổ
                    Rượu uống vào đáng mặt người nam

                    Vịt xiêm khịt khịt hèn làm sao
                    Rỉ tai chính thị nịnh thần đây 
                    Chủ nghe được thôi , ngoài ai biết
                    Thầy trò tương đắc tựa người ngây

                    Gà tre rút cuộc nen công trạng
                    Chẳng bởi thịt nhiều , chẳng đua bơi
                    Chủ xếp công cao hơn tất cả
                    Lăng xăng nghển cổ gáy dài hơi

                                                    C.D.M.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét