Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

MUỐN UỐNG RƯỢU SAY HÁT TRƯỚC NHÀ NGŨ LIỄU TIÊN SINH

                                         phóng dịch bài
                                              Võng Xuyên Nhàn Cư
                                           của Vương Duy

                       Xanh xanh thương núi lạnh ngả mầu
                       Nước biếc thu về chảy lũng sâu
                       Cổng trúc lão buồn chống gậy ngắm
                       Gió chiều lấp lửng tiếng ve sầu
                       Bến sông vầng ác lang thang mãi
                       Sợi khói trên gò lơ đãng đâu
                       Muốn học Sở Cuồng ca ngất ngưởng
                       Trước nhà Bành Trạch liễu xanh mầu

                                                        C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét