Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

HOẠ THƠ TRẠNG TRÌNH

                                THANH NHÀN

                 Chưa dễ ai là Phật Thích Ca
                 Mọi niềm nhân nghĩa nhẫn thời qua
                 Lòng vô sự trăng in nước
                 Của vãng lai gió thổi qua
                 Kìa khách xuân xanh khi trẻ
                 Mấy người đầu bạc tuổi già
                 Thanh nhàn ấy ắt là tiên khách
                 Được thú ta là có thú ta
                                          Nguyễn Bỉnh Khiêm

                                  ÔNG GÀN

                 Cửa sổ gác giò hát loạn ca
                 Ai người đồng cảnh đợi thời qua
                 Lòng bực bội , chửi tuỳ hứng
                 Nợ tanh bồng cũng bỏ qua
                 Chuyện thế quyền , kệ lũ nhóc
                 Ta đầu bạc , ta đã già
                 Gom hết cung đình ta chửi tuốt
                 Ha ! Ha ! Gàn bát sách là ta

                                               C.D.M.

                                CẢNH NHÀN

                 Một mai một cuốc một cần câu
                 Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
                 Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
                 Người khôn người đến chốn lao xao
                 Thu ăn măng trúc , đông ăn giá
                 Xuân tắm hồ sen , hạ tắm ao
                 Rượu đến cội cây ta sẽ nhắp
                 Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao

                                                N.B.K.

                               CHUYỆN CHIÊM BAO

                  Kiếm sao cho được cái cần câu
                  Sớm tối nào hay ngọn rạch nào
                  Ngồi ngáp buồn tênh ruồi chẳng tới
                  Cá hờn ô nhiễm chuyện lao xao
                  Sớm ăn ngô sắn chiều khoai luộc
                  Nằm mộng mơ toàn chuyện ước ao
                  Năm tháng tự phê rồi học tập
                  Ôi giời ! Toàn những chuyện chiêm bao

                                                    C.D.M.

                                    XUÂN MUỘN  

                  Mái tóc đã thưa răng đã mòn
                  Việc nhà đã phó mặc dâu con
                  Bàn cờ cuộc rượu vầy hoa chúc
                  Bó củi cần câu chốn nước non
                  Nhàn được thú vui âu mấy kẻ
                  Cơm nhiều muối bể vẫn tươi ngon
                  Chín mươi thời kể xuân đã muộn
                  Xuân ấy qua đi , khác lại còn

                                                    N.B.K.

                        NGANG  TÀNG LẠC NGÃ  

                   Chỉ kiếm ăn thôi đã mỏi mòn
                   Vá trời há phải chuyện con con
                   Xuống đồng lên núi không sinh lộ
                   Lội ngược chèo suôi vẫn thấy non
                   Bỏ quách sự đời thây vua chúa
                   Rượu ngồi chửi đổng mới là ngon
                   Ngang tàng tính ngã gàn như thế
                   Ực chén này thì chén khác còn

                                                 C.D.M.

                                   MỘT ƯỚC

                    Người dữ thời ta miễn có lành
                    Làm chi do dắn nhọc đua tranh
                    Cửa vương nhện , nhân vì vắng
                    Thớt quyến ruồi , ấy bởi tanh
                    Nhiều khách xuân xanh trường phú quý
                    Mấy người đầu bạc hội kỳ sinh
                    Đã ngoài mọi việc chăng còn ước
                    Ước một tôi hiền chúa thánh minh

                                                   N.B.K.

                          KHÔNG TRANH CƯỚP

                     Sáng thức dây , thấy trong lành
                     Ừ thì nghỉ , chẳng đua tranh
                     Đường hoa đông , dập dìu khách
                     Nhà sách nhiều , ấy lạnh tanh
                     Phú quý lắm mùi diều quạ tới
                     Khó nghèo đơn chiếc sự nào sinh
                     Tranh danh đoạt lợi phường mê muội
                     Ta kiếm bầy âu kết thệ minh

                                                   C.D.M.                   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét