Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

NẰM NGHE TIẾNG DIỀU

                        Nước non này níu trọn tình yêu
                        Dựa cửa bao năm ngóng bóng chiều
                        Chẳng thấy thanh bình về đất mẹ
                        Đợi hoài cho núi đá xanh rêu
                        Những điều oan trái xô vào mắt
                        Kẻ ác ngang nhiên chuyện đặt điều
                        Nhắm mắt cho qua ngày tháng lện
                        Nằm suông nghe tiếng một con diều

                                                       C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét