Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

HỌC LÀM QUAN

                               Cửa loạn dập dìu lắm khách qua
                               Quan ông đổi lộn với quan bà
                               Thị thành phí tổn nhiều không nhỉ
                               Lăng mộ tiêu hao lắm lối mà
                               Gia phả sửa đi êm lý lịch
                               Hành trang tô điểm gạt người ta
                               Thuê cha thuê mẹ ngày lên lão
                               Đẹp mặt tổ tông đến thế a  !

                                                              C.D.M.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét