Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

CHIẾC LÁ NỔI LÊNH


                 CHIẾC LÁ NỔI LÊNH

               Ngày tháng xua trăng đi
               Giữa thuyền lạnh cô khách
               Hỏi ai có nhớ chi
               Những sáo mòn năm cũ
               Tuổi xuân để lại gì
               Bên vết nhăn thế kỷ
               Sông núi cũng sầu bi
               Ngửa mặt cười méo xẹo
               Nghiêng qua rồi ngó lại
               Trong khoang thuyền trống không
               Chung rượu nằm lăn lóc
               " Hắn " cùng ta bạn lòng !

                                 C.D.M.
             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét