Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

BẠN TA TÁM MƯƠI

                            TÁM MƯƠI BA PHẢI TỰ TRÀO

                            Đã tám mươi rồi , thực vậy ư
                            Nhân chia trừ cộng một đời hư !
                            Mắc thân nhà giáo còn vương vấn
                            Cam phận cỏ bồng đã ngất ngư
                            Mây trắng đẩy đưa đời lữ thứ
                            Áo xanh ràng buộc nếp thi thư
                            Thị phi phải quấy như đen trắng
                            Sao đúng , sao sai , sao cũng ừ

                                                      Phạm Khắc Trí

                           MÂY TRẮNG ƠI , Ừ VỚI TA ĐI     

                             Tám chục xuân rồi , bạn đó ư
                             Thua hai tuổi tớ vốn thằng hư
                             Hai thằng lang bạt đời dâu bể
                             Bốn biển ngập ngừng bước ngất ngư
                             Đất mẹ mất tiêu văn hiến cũ
                             Quê cha còn lắm chuyện phần thư
                             Nỗi buồn tới cổ thì lơ láo
                             Nghe chuyện thị phi nhắm mắt ừ

                                                              C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét