Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

VƯỚNG MỘNG ĐẦU

                         Cái tuổi ham vui lại bị sầu
                         Trộm nhìn em có ngoái đầu đâu
                         Nhìn qua liếc lại hờn và tủi
                         Oải bước về nhà để nhớ nhau
                         Duyên đó không keo mà buộc mãi
                         Tình này đong đếm những sầu đau
                         Buông ra cũng tội , ôm càng tội
                         Ấp mãi trong tim giấc mộng đầu

                                                           C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét