Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

CHÚ BỒI ĐỂU

                                             Hoạ bài
                                                Vịnh bức dư đồ rách
                                                   của Tản Đà

                      Sực tỉnh nhìn ra dụi mắt coi
                      Láng giềng ăn cướp lại vui cười
                      Ngạc nhiên định hỏi , à , vô ích
                      Thằng đểu ra đòn đánh tả tơi
                      Xỏ lá một tuồng ai ai biết
                      Tráo bài che mắt kẻ cùng chơi
                      Nào Vua , nào Hậu , toàn khoe mẽ
                      Ló mặt nhà mi chú bích bồi  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét