Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

PHÒNG VẮNG BUỒN NHỚ BẠN

                               Quê hỡi chào mi tâm luyến thương
                               Tóc tai bạc trắng hận ngày trường
                               Vin cành nghiêng ngả thương hoa héo
                               Khép cửa nhàn ngâm mãi vấn vương
                               Trôi dạt đời ta qua bến lạ
                               Thả dài bờ cỏ bước chiều sương
                               Bạn buồn chi đó đưa thơ tăng
                               Đáp vội sợ rằng thơ nhạt hương

                                                                    C.D.M.    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét