Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

TIẾC XUÂN

                                           phóng dịch Xuân Tận
                                                    của Hàn Ốc

                           Tiếc xuân say khướt tối ngày
                   Tỉnh ra quần áo đượm đầy rượu thơm
                           Hoa trôi khe suối nước trong
                   Mây mưa từng đợt chập trùng thôn xa
                           Người đuổi theo xuân là ta
                   Mà sao níu lại được tà áo xuân
                           Chim hót dụ ta lần khân
                   Bình minh đẹp quá vườn xuân đợi chờ

                                                     C.D.M.    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét