Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

SĨ KHÍ

                                                 hoạ thơ trên mạng
                                                   của Ngô minh Hằng

                           Gà gặp cáo thời rụt cổ rồi
                           Chẳng Vương , chẳng Tướng , chính vai Bồi
                           Khó nên hả họng oai thân chủ
                           Đành đoạn cúi đầu chịu phận tôi
                           Xưa hét xưa gào như hổ đói
                           Nay xìu nay trốn tựa chồn hôi
                           Chiêu hồn tiên tổ về non nước
                           Sĩ khí sao nên để rối bời

                                                     C.D.M. 
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét