Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

GỬI MỘT ĐIỀU .......

                             Ta buồn nghe được một tin xa
                             Em gặp một điều khó xử a
                             Mây vẩn nhiều đường , gió lắt léo
                             Chất nhiều tâm sự , khó băng qua

                             Ngàn dậm ngàn xanh , cõi mịt mù
                             Nẻo về e thẹn với tâm tư
                             Nói ra khó quá , nín thì nghẹn
                             Chẳng biết trời kia có thấu là

                             Đêm nay đêm nữa ngủ làm sao
                             Tâm sự đầy vơi gửi ngõ nào
                             Xé toạc không gian qua hiên lạnh
                             Thơ buồn bay lọt kẽ rèm sao

                             Gửi một điều mong em sẽ nhận
                             Chắp tay cầu nguyện có ông trời
                             Tình em vẻ ngọc ngà trong trắng
                             Sông Hán thềm trăng mãi sáng soi

                                                                 C.D.M.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét