Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

TIẾNG ĐÀN CÔ LÁNG GIỀNG

                                                  phóng dịch
                                                     Văn lân gia lý tranh
                                                  cùa Từ An Trinh

                        Sao ngang trời báo đêm đà hết
                        Sầu ngắm trăng buồn dạ ngẩn ngơ
                        Chợt thấy ai đàn nghe ngẫu hứng
                        Là cô hàng xóm của tôi ư
                        Đàn xong dường có điều tư lự
                        Tay ngọc lạnh lùng thả tiếng tơ
                        Qua mấy rèm the khôn diện kiến
                        Hoạ là trong mộng gặp người mơ

                                                         C.D.M.      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét