Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

TRĂNG BIÊN ĐỊA

                                                 dịch Quan san nguyệt
                                                       của Lý Bạch

                          Trăng đã ló sau rèm biếc
                          Núi và mây bên biển xanh
                          Gió lao xao tràn muôn dặm
                          Vượt biên cương nhiễu cửa thành

                          Quân giặc dòm đất ta
                          Quân ta ra trọng trấn 
                          Anh hùng phải như thế
                          Kể chi niềm vương vấn

                          Hỡi ôi ! Từ xưa ai ca tụng
                           Hỡi ôi ! Từ xưa ai khóc than
                          Đêm nay lên cao nhìn trận địa
                          Trăng đẹp lung linh sáng quan san

                                                           C.D.M. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét