Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

VƯỜN NHÃN

                              Chim gù ngọn nhãn cúc cù cu
                              Sáng dậy đi thôi mấy bố cu
                              Vườn nhãn đêm qua tan tác cả
                              Dơi vầy vì bởi nhãn dầy mu  (1)
                              Tức mình đem lưới bao vây hết
                              Kẻ trộm muốn rình ngại chổng khu
                              Ta chẳng cho ai dần dần hưởng
                              Bóc từ ngoài vỏ tới trong mu

                                                             C.D.M.

   (1) -  Người Huế không nói  cùi nhãn , cơm nhãn , mà nói :  Mu nhãn
    ..   hoạ thơ trên mạng   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét