Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

TRẬN TUYẾN NÀO

                        Tôi có người yêu chết trận văn chương
                        Da thịt vẫn lành , tim nát như tương
                        Tôi có người yêu chết trận tự do
                        Tuy không trúng đạn mà hồn bơ vơ
                        Tôi có người yêu chết trận nhân quyền
                        Hồn bay vật vờ tức tưởi triền miên
                        Ngạ quỷ theo hoài gây khó liền liền
                        Đất nước tôi đêm ngày lâm trận
                        Trận tuyến mơ hồ , trận tuyến quàng xiên
                        Từng đợt người đợi chờ cháo lú
                        Đấu tranh người thân , đấu cả tổ tiên
                        Đêm đen triền miên , ma hờn quỷ rú
                        Lũ trẻ không biết đi về đâu
                        Lớp trước vênh vang , nói thắng , rồi xoá bàn
                        Ôm từng bọc tiền về vung ném tới trời cao
                        Ôm từng bọc cướp được về , lợi ích nhóm nào ?
                        Dụ thằng ngu , dụ ông sợ hãi
                        Dụ đứa mau quên , dụ kẻ điếm đàng
                        Hồn tổ quốc đâu rồi ?
                        Vạn cốt khô ! Vạn cốt khô !
                        Chết ngu dốt dù đã đọc sách ông cha !

                                                                  C.D.M.      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét