Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

TIẾNG CHUÔNG GỢI NHỚ

                                                   hoạ bài Chùa Xưa
                                                      của Mai lộc

                    U tịch hương sen buổi xế chiều
                    Chuông chùa quyến khách vẻ cô liêu
                    Đàn chim dáo dác đường về tổ
                    Mục tử nghênh phong lắng tiếng diều
                    Cổng cũ bể dâu chừng nhắc nhở
                    Cội tùng lão thọ dáng liêu xiêu
                    Hỡi ôi người cũ giờ đâu vắng
                    Chuông gửi cho ai nhớ ít nhiều

                                                  C.D.M.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét