Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

GƯƠNG VẪN SÁNG

                                             gương bs Nguyễn tường Bách
                                                               mới mất

                        Người từ năm ấy vượt trùng khơi
                        Gương sáng vẫn treo để rõi đời
                        Thu quá đất Hồ dù hết vận
                        Xuân về nước Việt chẳng tàn hơi
                        Thương người khách địa ngoài biên tái
                        Nhớ kẻ tha hương ở cuối trời
                        Ta ngưỡng mộ người vì non nước
                        Thẹn lòng thơ thẩn nghẹn đầy vơi

                                                             C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét