Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

ĐUỐI SỨC GIÀ

                          Đuối sức lên non mới biết già
                          Làm sao mãi được trẻ đây a ?
                          Hăm ra biển lớn vùi thây giặc
                          Rửa kiếm giòng Ngân khí hạo ca
                          Tấc đất tấc vàng xưa để lại
                          Sao đành hở thịt lại phơi da
                          Thét gào tiếng bạn rung tai lão
                          Ta ráng theo mà thở hý ha

                                                      C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét