Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

TÔI VẪN YÊU MÀ EM ĐÂU CÓ HAY

                     Cả một kiếp sống thừa , vẫn yêu em
                     Vẫn ngóng tin hoài và vẫn hỏi thăm
                     Vẫn nhớ nhung lan man và hồi hộp
                     Tin vui lẫn tin buồn từ xa xăm

                     Tôi đã yêu mà em đâu có hay
                     Tôi vẫn yêu , yêu quá suốt đêm ngày
                     Làm ngàn bài thơ , dù gởi hay đốt 
                     Thơ cháy rồi , tim hoá đá còn đây

                     Sáu mươi năm  vẫn chỉ là mộng tưởng
                     Tôi đã yêu và chỉ biết nguyện cầu
                     Tôi sắp hết yeu , hay vào cõi khác
                     Mang theo "em " mà em đâu có hay

                                                           C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét