Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

HỎI TRỜI

                     Chuyện đất không xong hỏi chuyện trời
                     Ông trời xúi đổ máu nơi nơi
                     Xa rời bác ái lo giành nói
                     Vứt béng từ bi , chuyên kiếm lời
                     Kinh sách xưa rồi , nào để mắt
                     Văn chương thế sự , chẳng thèm coi
                     Càng ngu , càng láo , càng giầu sụ
                     Xếp đặt như ni mới sướng đời

                                                      C.D.M.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét