Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

CUỐI NĂM ĐỢI HOA

               Một năm , một năm , lại một năm
               Thời gian gậm nhấm cứ dần dần
               Mắt mờ gối mỏi tai lãng lãng
               Đóng cửa mừng xuân tả mấy vần

               Thắng bại cuộc cờ khôn phân định
               Gió mưa nào xoá vết thời gian
               Dù rồng hay rắn ta cũng kệ
               Mặc kẻ phong hầu kẻ đế vương

               Hoa nở mừng ai hoa tự biết
               Ta ngồi vẩy bút phóng lời ca
               Chàng Lưu Vũ Tích sao mặc cảm
               Trẻ già cũng một kiếp mê hoa

                                                C.D.M.

  Lưu Vũ Tích viết :
                        Đãn sầu hoa hữu ngữ
                        Bất vị lão nhân khai

                   Chỉ hiềm hoa biết nói cười
            Rằng em chẳng nở vì người già nua      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét