Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

CON NGƯỜI ẢO PHẠM DUY

                        Con người ảo này đã ra đi
                        Không mang theo gái đẹp và tiền tài
                        Không mang theo những nốt nhạc thiên tài
                        Trước khi đi chàng đã phát ngôn
                        Không mang theo những lời khen chê

                        Chàng đã mang tình ca vào cõi đạo
                        Đã mang Đạo ca vào cõi không
                        Trong cõi không chàng đã chửi thề
                         Và múa may hết mình 
                        
                          Chàng đã đi qua vùng cấm
                         Ăn trái cấm
                         Và nghe những lời bắng tiếng Đan Mạch

                         Chàng không cần ai tha thứ
                         Và chẳng tha thứ cho mình
                         Ai cuồng ca ! Ai văng mạng !
                         Ai tự do !

                          Chàng tránh ngục tù
                          Để đi vào ngục tù
                          Vì không thù hận con người
                          Mà thù hận thằng chụp mũ
                          Thằng gian ác
                          Thằng vô lương
                          Đó là một lũ ma

                          Không như hiệp sĩ chĩa gươm vào cối xay gió
                          Chàng hiệp sĩ phù thuỷ này
                          Chĩa mũi gươm vào tim mình
                          Để đuổi lũ ma ra
                          Chàng có thành công không ?
                          Đợi hạ hồi phân giải !

                                                       C.D.M.         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét