Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

CHẲNG BIẾT ĐÓN CHI

                                 Hôm qua lặt lá mai chờ xuân
                                 Sớm nay trăng treo càng thấy gần
                                 Trời lạnh làm chi vờn ông lão
                                 Khó ngủ dậy sớm cứ trầm ngâm

                                 Chẳng thèm ăn tết , cứ ăn ké
                                 Hoa kiểng nhà ai nở trước sân
                                 Hương thơm đưa qua nghe thân thiện
                                 Mà đủ quên đời , bớt tủi thân

                                 Năm sắp qua rồi , cho đi tuốt
                                 Tống cựu rồi ta sẽ nghinh tân
                                 Cái anh rồng giấy tiếc chi nữa
                                 Đón con gì đây ... cho khá hơn ?

                                                                 C.D.M.    
                             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét