Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

TÂY HỒ VẰNG VẶC GƯƠNG SOI

                       Ai tụng Tây Hồ , ai chửi đổng chơi
                       Hồ xanh vằng vặc mặc tình soi
                       Ai đuổi thằng Tôn , ai gìn bờ cõi
                       Phú Xuân ơi ! Hùng vĩ một phương trời

                       Chiến tụng Tây Hồ ? Cũng phải vậy thôi !
                       Ngàn năm văn hiến ! Ai coi thường vậy !
                       Tiến Sĩ nỡ đem về coi chơi giải khuây
                       Thơ phú tiền nhân coi như sàm bậy

                       Nay ta hỏi hai ông TỤNG và CHIẾN TỤNG
                       Chuyện thi phi hãy để cho qua
                       Hãy để dân thờ ông cha họ
                       Không gốc làm sao lại đơm hoa

                                                           C.D.M.     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét