Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

TÁO MỚI

                       Táo bà dắt díu tới sân trời
                       Tấu sớ ghi đầy váy chúng tôi
                       Tố khổ ngàn câu phường soán vị
                       Kêu ca trăm tiếng kẻ loàn ngôi
                       Không ai cảnh giác đường biên lấn
                       Chẳng kẻ lưu tâm cột mốc dời
                       Ơi chú Ngọc Hoàng nhìn chút xíu
                       Dân tôi phẫn hận đã lâu rồi

                                                     C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét