Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

VỀ THĂM CỐ HƯƠNG

Nghĩ mình thấm khổ nỗi hồi hương Về gặp người xưa thấy khó thương Đồng ruộng tiêu điều không năng xuất Khoai lang bí rợ thối đầy vườn Buồn thương cảnh cũ khôn ngăn lệ Dứt áo lìa quê chẳng vấn vương Tao loạn nhiễu nhương còn tiếp diễn Cầu trời giáng phúc khỏi tai ương C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét