Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

VẢ VÀO MIỆNG CHÚNG

Tóm cổ thằng Mao đánh mỏi tay Thằng Lê thằng Mác những thầy mày Những Mác và Lê mài chẳng sắc Xít là bọ Xít có gì hay Học trò thằng Mao mới quá tởm Đánh cho bẹp tai chẳng chùn tay Gia đình ủn ỉn nào đáng nói Đẩy xuống hố phân mà múa may Trại súc vật này ngộ quá chứ Ăn bẩn nói toàn chuyện trên mây C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét