Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

LÝ TOÉT

LÝ TOÉT Lý Toét ta lên tỉnh học văn minh Gập Xã Xệ dụ du hành vũ trụ Toét tí tửng nổ tràn lan đếch sợ Bèo hoa dâu ta nghiên cứu giúp đời Nhưng mới bước lò dò hai ba bước Mắt toét nhoèn Lý ta thấy gì đâu Bị chàng Xệ bỏ rơi đi mất hút Toét ta buồn than thở suốt đêm thâu Chớp thời cơ Bang Bạnh liền trờ tới Bạn đây này ! Cần giúp đỡ gì không ? Rồi xổ ruột xổ gan ra tất cả Chẳng giấu gì bạn chí cốt ! Ừ không ? Rồi từ đấy Toét ta bèn thờ Bạnh Nói điều chi cũng răm rắp tuân hành Vòng Kim Cô Bạnh đem ra tặng bạn Hãy nhớ từ đây khăng khít đồng tình Làng xóm bỗng tiêu điều Toét đâu biết Cứ nhận tiền ông bạn vàng xỉa ra Toét giương ô lượm tiền cười tí toét Làng xã rồi đây tan nát thôi mà C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét