Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

CHIỀU VỀ

phỏng dịch Thiên Trường vãn vọng của Trần Nhân Tông Thôn xóm bềnh bồng dưới khói mây Hoàng hôn chệnh choạng ánh tà say Một đàn cò trắng sà nương lúa Tiếng sáo trâu về tha thiết bay C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét