Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

KHÔNG DÁM

Ta đứng từ xa ... chiêm ngưỡng thôi Hình như ... ma lực cứ gọi mời Râm ran ve giục ... yêu đi chứ Dợm bước ... rồi thôi ... lại để trôi C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét