Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

EM LÀ SÓNG

Nếu em là sóng sông Kiên Thì tôi chết đuối ai khiêng tôi về Sóng gì mà mạnh dữ ghê Ba ngày chết lịm biết mô tê mà hời Tỉnh ra hỏi sóng đâu rồi Đổ thêm tấn rượu cho đời lên men Sông Kiên nước đục người đen Ai lên Rạch Giá thì quên đường về Chết mê thì mặc chết mê Sóng em vỗ mạnh mới hả hê dạ này Năm mươi năm vẫn còn ngất ngây C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét