Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

PHÊN LIẾP

       Bình phong lên tiếng cổ thi
Ta nghe phên liếp thầm thì nhân gian
       Ngọt ngào Đông lạnh đêm tàn
Tiếng buồn tri kỷ từ ngàn dâu xanh
       Liếp buồn tình cũng mong manh
Người buồn gác trán lều tranh mơ màng
       Ngoài kia trăng gọi bên ngàn
Chăn đơn gối chiếc nhớ nàng năm xưa
       Thạch sung gọi ta chẳng thưa
Thời gian tí tách đẩy đưa gió hờ
       Nằm nghe tiếng gió Đông lùa

                                   C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét