Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

KHÔNG ĐÂU CÓ

Cũng áo đỏ xanh cũng mặt thầy
Lớn mồm tụng niệm chuyện Đông Tây
Mặc người cười nhạo ông chơi đẹp
Kệ kẻ xì xào tớ béo nây
Tín hữu cúng dường nhiều nơi đến
Phật đồ dâng hiến các sư đây
Ăn no rửng mỡ rồi chơi bạo
Đố thấy nơi đâu giống chốn nầy

                                     C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét