Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

KHỈ

Khỉ đội mũ vào cũng dễ thương
Khỉ chê cóc núp ở chân giường
Khỉ làm trò lắm pha hài hước
Khỉ khọt trêu người lại mắt giương
Khỉ ghét mắm tôm la khẹt khẹt
Khỉ mang giầy bốt lại ra tuồng
Khỉ trèo cành độc đu đưa giỏi
Khỉ nhổm trên than thực đáng thương

                                    C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét