Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

ANH HÙNG

Tưởng tượng ta đây đấng anh hung
Không cần loa thét trống đồng rung
Tay vo múa nào cần gươm giáo
Chém gió vờn chơi chẳng nỏ cung
Được lũ nhóc con hoan hô đã
Rảnh chơi người đẹp lại ôm hun
Công nghiệp để đời con số ảo
A Ha ta đáng mặt anh hùng

                                C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét