Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

CẨU

Giữ nhà nghĩa vụ xưa nay nặng
Sao giữ nhà người lại quá siêng
Vênh váo sủa điều xa vời vợi
To đầu mà dại tưởng người khen
Cổng rào phên liếp đà toang hoác
Túc trực chờ người thưởng miếng ăn
Mừng quýnh vẫy đuôi khi nghe gọi
Giống này đến chết chẳng ăn năn

                                    C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét