Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

ĐỀN THỜ VÀ NẠN ĐÓI

                          Lăng Lãnh Tụ thời nay thôi hết nói
                          Tốn vô cùng , tốn mãi mãi , ui cha
                          Máu mủ dân đâu có phải của chùa
                          Cứ phóng tay tiêu xài cho thoả thích

                          Xưa chỉ tốn một lần rồi khoá sổ
                          Nay duy tu tôn tạo tháng năm dài
                          Ngàn bác học ngày đêm nghiên cứu mãi
                          Người nằm trong có yên giấc không đây

                          Ui chu choa trò mượn hoa cúng Phật
                          Mong ngày sau ta cũng được tôn thờ
                          Hàng trăm vua , đền thờ bên Ai Cập
                          Văn minh này dân chắc hẳn thờ ơ

                          Nay chậm tiến với người , ôi đói quá
                          Xác ướp kia sao cứu đói bây giờ
                          Dân tìm kiếm hoa lài mong đỡ đói
                          Hãng diện gì kim tự tháp trơ trơ

                                                           C.D.M.     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét