Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

NGĂN GIẶC BẰNG LÒNG DÂN

                                  Thành xây bằng sắt thép ư
                         Thời gian sẽ rỉ sẽ hư mấy hồi
                                   Thành xây vàng bạc ngất trời
                         Dù bao ngân lượng , có người cũng " mua "
                                   Thành xây bằng khẩu hiệu ư
                         Lâu ngày nhàm chán cũng hư dễ dàng
                                   Sao bằng dựa sức nhân dân
                         Lợi dân ích nước buộc ràng hai bên
                                   Trên tin dưới , dưới tin trên
                         Nước còn đất vững nghĩa tình ngàn thu
                                   Triệu trái tim dựng cơ đồ
                         Không thành không quách giặc Hồ khó xâm   

                                                               C.D.M.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét