Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

NỤ TẦM XUÂN

                              Xuân về nhấp nhổm ngoài hiên vắng
                              Này lá này hoa đợi gió về
                              Gió cợt mây đùa người rộn rực
                              Lòng ta cánh liếp chẳng buồn che

                              Mở cửa ra hiên vời cánh bướm
                              Một mầu tịch mịch nắng vàng hoe
                              Rủ rỉ đầu hồi nghe tấu nhạc
                              Quạnh lòng một khúc não nùng quê

                              Ơ hay ta đợi một mùa xuân
                              Đợi má hồng phai bến nước gần
                              Hồn thả nước trong reo lời mãi
                              Ru hời một khúc " nụ tầm xuân "

                                                              C.D.M.    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét