Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

THƠ THƠ

                                Thơ vắt ngang trời nối nhịp cầu
                                Thơ tình trân trọng mến trao nhau
                                Thơ xa muôn dặm lần tìm tới
                                Thơ ngắn tình thâm ý hợp đầu
                                Thơ điện giãi lòng qua lưới mạng
                                Thơ ngâm khoái chí vểnh tai lâu
                                Thơ lung trăng sáng chàng thi sĩ
                                Thơ điểm ngàn hoa thắm sắc mầu

                                                               C.D.M.      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét