Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

CHÀO BÙI GIÁNG

                               Xin chào nhau giữa chiến tranh
                      Máu hồng xương trắng vinh danh một thời
                               Thời gian nào chịu ngừng trôi
                      Danh hiệu nào mãi sáng ngời ngàn thu

                               Xin chào nhau giữa mịt mù
                      Lăng kia miếu nọ điểm tô anh hùng
                               Anh đi ngơ ngẩn giữa vòng
                      Vung tay vẽ một quán thông sự đời

                               Xin chào nhau giữa ngàn khơi
                      Văn kia thơ nọ để đời làm bia
                               Nữa mai quê cũ có về
                       Này mìn chưa nổ , nọ kìa bom xưa

                               Chào anh chạy đuổi diều xưa
                       Xếp tầu bay giấy phóng bừa lên không
                               Nâng cao những mộng khật khùng
                       Buông tay ngồi hát giữa vòng tử sinh

                                                            C.D.M.      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét