Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

NĂM NĂM ĐỢI MƯA

                       Dâu bể trời Nam bao nhiêu Thu
                       Cảnh quan biến đổi khác ngày xưa
                       Lòng người đã khác còn gì cũ
                       Nhắc lại buồn đau sương gió xưa

                       Nghe gió hạ về lại xốn xang
                       Mà như rơi rụng tháng năm tàn
                       Đất xưa còn đó mà vô cảm
                       Trơ mắt nhìn nhau vọng tiếng than

                        Ơi những mùa hè quẩn bên nhau
                        Gợi thương gợi nhớ đến bạc đầu
                         Năm nay ta nặng nhiều tâm sự
                         Gác bút nhìn hè trôi , trôi mau

                         Tưởng mãi phương trời ly loạn xưa
                         Năm mươi năm loạn đã vừa chưa
                         Ông xanh sao nỡ chưa vừa bụng
                         Bỏ mặc quê ta nắng vật vờ

                         Tre già chưa thấy đợt măng lên
                         Chỉ những cỏ hoang mọc ngút ngàn
                         Hè nay , hè nữa ta ngồi ngóng
                         Mưa thuận gió hoà cho măng lên

                                                              C.D.M.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét