Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

KHÔNG VỘI

                                 Việc phải tới từ từ rồi sẽ tới
                                 Vội vàng chi chào đón với rào ngăn
                                 Trăm năm cũng chỉ coi như nháy mắt
                                 Tù túng một ngày sá để bận tâm
                                 Đời đẹp hưởng từ từ nào sợ mất
                                 Dù ít nhiều có phải của ta đâu
                                 Mặc sương gió phôi pha bạc mái đầu
                                 Triết nhân xưa vốn coi thường đắc thất
                                 Mặc ông Tạo xoay xoay con quay đất
                                 Vội mà chi , cứ tự tại mình ta

                                                                     C.D.M. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét