Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

THƯA CỤ

                         Thưa cụ dân ta đã lớn lên
                         Nhưng mà lớn xác chẳng to tim
                         Dân gần trăm triệu toàn cả nể
                         Nước bốn ngàn năm vẫn dễ tin
                         Hùng hổ sài lang vờn trước ngõ
                         Trầm tư " Anh Kiệt " vẫn ngồi im
                         Lại còn định nghĩa từng câu vặt
                         Bỏ mặc nhân dân dáo dác tìm

                                                          C.D.M.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét